top of page
sergio-souza-UOrYNizymF4-unsplash.jpg


ARBETE MED
SYFTE & MÅL

icons8-goal-80_edited_edited.png

Det är inte sällan som företaget eller organisationen "glömmer bort" varför den finns och för vem. 
 

 För att alla medarbetare ska uppleva arbetet som viktigt och meningsfullt, att alla drar åt samma håll så måste syftet och målet vara glasklart, relevant och upplevas uppnåeligt.

 

Att arbeta med organisationens syften och mål är något som kontinuerligt måste arbetas med, eftersom den värld vi lever i är föränderlig. 

Vi faciterar mål- och syftesworkshops som hjälper er att leva som ni lär. 

icons8-collaboration-80_edited_edited.pn

Kommunikation & Bemötande

Konflikthantering

Från grupp till
effektivt team

icons8-goal-80_edited_edited.png

Projekt
Organisation

Grupp och individ

Förändringsledning

icons8-expand-influence-80_edited_edited

Handledning /Coaching

Individuellt

Grupp och team

Medarbetarskap

bottom of page