top of page
  • Catharina Short Sundberg

Att ha koll på sitt "ego" och sitt "jag"

Uppdaterat: 20 aug. 2021
I samtal med samarbetspartners, vänner och ledare för olika organisationer får jag ofta höra talas om problem som man med stor säkerhet kan härleda till att människor inte alltid har koll på sina egon. Egon som på olika sätt "behöver" kommer till uttryck i form av makt, prestige eller pengar - eller varför inte alltihop på en gång!


Våra egon har behov av att framhäva den egna personen. I sin bästa form handlar det om en stark självbild, en identifikation av olika personlighetsdrag. I sin värsta form är den högmodig, självisk och äregirig. Inte sällan avskärmar den sig då från andra och isolerar sig. Kontakten med andra riskerar att brytas kan leda till tråkiga konsekvenser för personen ifråga, för teamet och organisationen.


Vårt "jag" däremot finns i vår rena medvetenhet utan egenskaper och är starkt förankrad med vår intuition och vilja. Det är när vi är i kontakt med vårt jag och vår vilja som vi kan vara oss själva, möta andra utifrån vårt sanna jag och vara öppna för utveckling. Vi tillåter oss att visa oss sårbara. Att vara i det vi kallar "flow" som många känner igen, är ofta ett tecken på att vi är i kontakt med jaget.


Ett av mina syften med coaching är att synliggöra dessa skillnader så att man enklare kan identifiera när jag är i kontakt med mitt "ego" eller mitt "jag". Ett ego på vift kan på ett okontrollerat sätt ställa till för sig, för sina medmänniskor och sina organisationer. Blir vi medvetna om dessa skillnader hos oss själva, kan vi lära oss att hantera dem och använda de olika delarna av oss när vi behöver.


Välkomna att höra av er om ni vill veta mer.


https://www.catharinashortsundberg.com/


(Källa: Molly Brown)


#psykosyntes #coaching #coach #psykosyntescoaching #ego #jaget #hållbarlivsstil #modigtledarskap #sårbarhet #hållbarutveckling #hållbarhälsa #förändringsledning #ledarskap #ledarskapsutveckling #teal

23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page