top of page
  • Catharina Short Sundberg

Blomstra eller vissna i det nya normala


Vi står vi inför nya organisatoriska utmaningar. Nya varianter av viruset uppstår och en nyligen ökad smittspridning gör att vi ännu inte kan fastställa några konkreta planer för hur vi ska organisera oss framöver. Det ger oss ytterligare tid och möjligheter att fundera över våra erfarenheter och lärdomar av att organisera oss utifrån det sk ”nya normala” dvs jobba hemifrån med digitala kommunikationsverktyg.


Som organisationskonsult, coach, förälder till vuxna barn, kompisgäng i olika åldrar har jag förmånen att inta en mer undersökande och observerande roll av olika skeenden och hur dessa påverkar oss som människor. Det är spännande och intressant, och jag undrar hur vi med våra insikter om hur distansarbete påverkar oss kan hjälpas åt att bygga väl fungerande organisationer som kan möta olika behov som uppstår i olika faser i livet.


Vad jag ser framför mig är bland andra unga vuxna i början av sina karriärer. De bor ensamma eller med en partner i en relativt liten bostad. De ger uttryck för att de inte mår så bra. Parrelationen skaver eller så är ensamheten betungande. De vill byta jobb eller till och med yrke och de trivs inte längre i sina hem. Bostaden är förknippad med tristess, ensamhet eller tvåsamhet under stress istället för den sköna, omfamnande känsla som ett hem kan ge. För dessa individer är arbetsplatsen ett ställe som skapar ett sammanhang, något som fyller dem med energi och ger en möjlighet att komma hem för vila då arbetsdagen är slut. Tidshorisonten för när det kommer att bli möjligt flyttas hela tiden fram. Ovissheten är stor men de vill tillbaka, snart!


Men jag ser också personer mitt uppe i karriären med familj och barn i skolåldern. De har i flera fall hunnit skaffa sig ett större hem som både fysiskt och mentalt tillgodoser behoven av att dra sig undan eller vara i gemenskap. Det blir alltså lättare att separera arbetsliv och fritid. En person jag mötte är så nöjd över situationen.


- Jag stormtrivs! På en skala mellan 1-10 på hur jag trivs med livet nu mot före pandemin, uppskattar jag att min nöjdhet ligger på 8-9 numera (där 10 är positivt) mot 5 innan pandemin, säger hen. Jag hinner med livet på ett annat sätt. Slipper komma hem stressad klockan sex för att laga mat och känna dåligt samvete för att kanske inte hunnit ta del av barnens aktiviteter.


Några personer jag träffat i liknande situationer uppger att om de fortsättningsvis inte får arbeta hemma minst tre dagar i veckan framöver, så kommer de att leta efter arbetsgivare som ger dem den möjligheten. Watch out, arbetsgivare!


Det jag också ser är personer som kommit längre i ålder och karriär vars familjeliv inte upptar så mycket tid längre. De gillar att fysiskt vara på jobbet. I flera fall har de sett till att också kunna vara på jobbet så ofta de önskar (eftersom de inte sällan har en högre befattning med större möjlighet att själva påverka sin situation). En person jag kom i kontakt med säger att hen generellt uppskattar att folk är på jobbet och inte sitter hemma, att diskussioner förs lättare på plats, att beslutsvägarna blir enklare och snabbare.


Med det som utgångspunkt undrar jag om vi framöver kommer vi att få se ett A- och B-lag, där A-laget blir de som är på kontoret och är ”med i snacket” och B-laget är de som endast blir tillfrågade om man bemödar sig att kontakta dem? Vad händer då med de som vill vara hemma för att samtidigt kunna rodda familjelivet? Kommer de att halka efter i karriär- och lönemöjligheter?


Hur tror du att vi kommer att organisera oss i framtiden, organisationer som främjar hälsa och samtidigt skapar samma möjligheter för karriär- och löneutveckling oavsett kön, ålder och olika behov utifrån livets olika faser?


Hur kan vi tillsammans skapa hela människor och framgångsrika organisationer? Kommentera gärna!#distansarbete #nyanormala #digitalverktyg #framtidaorganisationer #framgsångsrikaorgansiationer #hälsa #mentalhälsa #livsfaser #behov #framtiden #ledarskap #jämlikhet
26 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page