top of page
  • Catharina Short Sundberg

Att rekrytera utifrån nyfiken och potential

Uppdaterat: 25 mars 2021

Stora förändringar drivs i dag av fler och mer frekventa tekniska genombrott samt en ökad andel distansarbete. Pandemin har även accelererat dessa förändringar. Inte minst påverkar förändringarna arbetsmarknaden och unga talangers syn på framtida arbetsgivare. Företag och organisationer som vill ligga i framkant behöver därför rekrytera utifrån nya "landskap" än de tidigare mer traditionella, enligt en artikel i HBR "Reingeering the Recruitment Process" https://hbr.org/2021/03/reengineering-the-recruitment-process

Framförallt har man identifierad tre trender som berör rekrytering:

  • Kompetens är kortlivat. Nyckelroller inom t.ex. IT, finans, försäljning behöver ha upp till 10 nya kompetenser inom 18 månader, och det råder stor osäkerhet om vilka dessa kompetenser kommer att vara.

  • Alltfler skaffar sig viktig kompetens virtuellt och informellt, varför man idag kan hitta starka och talangfulla kandidater utanför t.ex. ledande universitet.

  • Framtida kandidater är alltmer selektiva vem de vill arbeta för och väger möjligheter på ett annat sätt än tidigare som t. ex. vikten av ett meningsfullt arbete och närhet till familjen. Inte minst att själva uppleva friheten av att ha kontroll över sin vardag genom att arbete på distans. De skärskådar hur organisationer har hjälpt - eller inte - sina anställda att hitta en balanserad tillvaro mellan jobb och hem/privatliv.

Att anställa för potential snarare än för formella krav och erfarenheter kommer att bli allt viktigare för framtidens organisationer. De måste fråga sig "Hur vet jag om en kandidat är nyfiken? Om hen är öppen för att lära sig nya saker?". Det kommer att kräva ett nytänkande bland ledare och rekryterare, men fördelarna är flera. T.ex. tror man att det kommer att leda till en ökad mångfald och jämställdhet då icke-traditionella rekryteringsbaser oftare har fler kvinnor än män, från olika bakgrunder och geografiska platser.


På Holga tror vi att dessa förändringar är positiva, att de bådar gott för människors välmående, för organisationers innovationskraft och för samhället i stort.

30 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page