top of page
  • Catharina Short Sundberg

Hur man skapar förutsättningar för människor att motivera sig själva

Häromdagen frågade en klient till mig vad jag kände till om situationsanpassat ledarskap. Jag svarade att jag inte kände till begreppet, men strax därpå slog det mig att hen förmodligen menade behovsanpassat ledarskap. Det har jag faktiskt en del koll på, tänkte jag då, och gick med entusiasm tillbaka till anteckningar och boken med samma titel #Behovsanpassatledarskap av @Stefan Söderfjäll, Fil.dr. i psykologi. Boken handlar om vikten av att utgå från sin #inremotivation och att som ledare skapa förutsättningar för det.


Söderfjäll citerar i sin bok Edward L. Deci och refererar till en frågeställning som många chefer och ledare ofta lägger alltför stor energi på att fråga sig: ”Hur kan jag motivera andra människor?”


Denna, enligt författaren, missriktade frågeställning utgår från en ständig jakt på olika verktyg och metoder som inte gynnar människor eller organisationer på längre sikt, eftersom den har som utgångspunkt att motivation handlar om något vi gör mot andra människor snarare än något som människor gör med sig själva. I stället bör man fråga sig:


"Hur kan jag skapa förutsättningar och förhållanden där människor kan motivera sig själva?”


Boken, som jag varmt kan rekommendera, tar upp om vad motivation är, hur vi kan förstå motivation som drivkraft utifrån det som författaren kallar motivationens kärna, nämligen behovet av #kompetens, #samhörighet #autononomi och hur man som ledare kan och bör utgå från dessa allmänmänskliga behov i sitt ledarskap.


Och en liten påminnelse om vikten av #självledarskap och att checka av dina egna #behov som chef eller ledare:


Varför vill jag leda andra människor? Vilka är mina behov kopplade till mitt ledarskap?
21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page