top of page
  • Martina Mossberg

Konflikter kan leda till utveckling och harmoni

Uppdaterat: 6 apr. 2021


Photo by Icons8 Team on Unsplash

Som människor har vi olika sätt att se på konflikter. Precis så som det är på ett personligt plan så råder olika syn/kulturer för hur vi i en organisation ser på det faktum att vi ibland tycker olika. Ska vi förenkla det så kan vi ha två olika sätt att förhålla oss till konflikter, harmonisyn eller konfliktsyn. Vad är då skillnaden?

Vid harmonisyn är konflikter något…. Vid konfliktsyn är konflikter något….

negativt och dåligt naturligt mellan människor

onormalt normalt

startas av bråkmakare oundvikligt

möjliga att undvika berikande

som ska undertryckas som ska hanteras tidigt

Som leder till yttre/inre konflikter Som leder till utveckling/harmoni


Oavsett vilken kultur som ditt företag/organisation har så finns möjlighet att hitta formerna dels för att lösa konflikter dels att arbeta mer långsiktigt med att hitta samarbetsstrukturer.

Att lära sig lyssna för att verkligen förstå är ett av verktygen till att hitta samarbetskultur. Ofta så hör vi dessvärre inte vad den andra berättar för att vi väntar bara på att det ska bli vår tur att tala, att svara eller försvara en ståndpunkt?

Dalai Lama lär ha sagt ”När du talar upprepar du bara det du redan vet. Men om du lyssnar kan du lära dig något nytt.”


Vill du veta mer om hur du i din organisation kan växa genom att ta tillvara på olikheter, kontakta oss!


23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page