top of page
  • Catharina Short Sundberg

Mind the Gap


Avståndet mellan var vi står idag och var vi vill vara kan vara den faktor som gör att vi tappar medarbetare och kunder. När vi vill åstadkomma utveckling tar vi ofta fram en strategi för att nå våra mål. Vanligt är att vi förbiser att vi har en kultur som antingen kan hjälpa eller stjälpa oss för att nå dit vi vill. Därför är det viktigt att vi kartlägger den värderingar vi har och den kultur som råder i vår organisation. Det kan vi göra genom att ställa oss några frågor:

- Hur agerar ledaren/chefen när en medarbetare lyckas eller misslyckas?

- Vilka stories förs fram och berättas i organisationen?

- Vilka mänskliga beteenden accepteras eller inte?

- Finns det tydliga ramar att förhålla sig till som i sig skapar trygghet?


När vi skapar medvetenhet om avståndet mellan var vi står idag och var vi önskar att vara behöver vi mod att se på avståndet med kritiska ögon. Först då kan vi åstadkomma verklig förändring!


Vill du veta mer kontakta oss!
3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page