top of page
  • Catharina Short Sundberg

Nyckel till ökad självmedvetenhet


En nyckel till ökad självmedvetenhet är förståelsen för våra psykologiska behov.


Förstår vi våra och andras behov bättre, kan vi lättare handskas med våra känslor. Eftersom känslor är uttryck för våra behov, tillgodosedda eller inte.


Oftast är vi inte så vana att prata om behov utan fokuserar mest på känslor. Det beror på en okunskap om vad allmänmänskliga behov är och att vi har ganska många. Typ minst 60 st som jag känner till.


Hur många behov kan du namnge?


#behov #känslor #självmedvetenhet #självledarskap #förståelse

#empatiskkommunikation #empatisktledarskap #empatisktlyssnande #lyssna #coachning #ledarskapsutveckling #psykosyntes #ledarskapscoachning


77 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page